Дара Кръстева с трета позиция в Олимпийско звено за 2019
Публикация

Дара Кръстева с трета позиция в Олимпийско звено за 2019

В края на м. юни се проведе Селекция за Олимпийско звено ДМВ за 2019 г. От СК“ТЕА Денс“ бяха поканени за участие Дара Кръстева и Габриела Кръстанова.Селекцията се проведе в три етапа.Малката Габриела Кръстанова отпадна след първи етап, но това и даде не разочарование , а още стимул да напредва. Дара Кръстева премина първи етап...