TeaDance.EU

Анджела Кръстева

Инструктор в СКХГ „ТЕА Денс”

  • Родена на 13.01.2003г. в гр. София
  • Завършила Национална финансово- стопанска гимназия, специалност Икономика и мениджмънт
  • Към днешна дата изучава Специална педагогика в СУ ,, Св. Климент Охридски”
  • Тренира художествена и естетическа групова гимнастика в СКХГ ,,Теа Денс” от 2008 г.
  • Многократна международна шампионка по естетическа групова гимнастика с отборите на СКХГ „ТЕА ДЕНС“ на Международни турнири в Испания, Италия, Унгария и България
  • Финалист от Европейско първенство по естетическа групова гимнастика с отбор девойки на СКХГ „ТЕА ДЕНС“
  • През 2014 г. се класира на 1- во място в отборното класиране на ДП Индивидуално ,,Б” категория, а през 2015 г. се класира на 2- ро място
  • Държавна шампионка по художествена гимнастика, ансамбли през 2013 г. и 2016 г.
  • Започва дебюта си като инструктор в СКХГ ,,Теа Денс” през 2020 г.